Menu

Regiony geograficzne

/ Nasze rozwiązania

Mimo że outsourcing i offshoring mogą odbywać się jednocześnie, różnią się one pod względem lokalizacji i doboru pracowników. W przypadku offshoringu, firma przenosi wszystkie lub część swojej działalności do innego kraju. Z drugiej strony, outsourcing to proces wykorzystywania pracowników zewnętrznych do tradycyjnych zadań biznesowych w firmie; może to mieć miejsce zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju macierzystego firmy. Outsourcing jest powszechną praktyką, którą przedsiębiorstwa stosują w celu ograniczenia wydatków, uzyskania dostępu do pracowników o specjalnych umiejętnościach i uzyskania innych korzyści. W odróżnieniu od offshoringu, outsourcing nie musi odbywać się w oddzielnym kraju, aby mieć miejsce. Przedsiębiorstwa, które pozostają w swoich krajach pochodzenia, mogą poszukiwać lokalnych pracowników z zewnątrz, co prowadzi do outsourcingu. Outsourcing może jednak odbywać się również poza krajem pochodzenia firmy. Na kolejnych stronach znajdą Państwo informacje o tym, jakie usługi getsix® mogą świadczyć na rzecz firm, które nie są zarejestrowane w Polsce.

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje