Menu

Zarządzanie zdalnym dostępem

Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010

Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 zapewnia bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca do wiadomości, współpracy i innych zasobów, zwiększając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z polityką. Forefront Unified Access Gateway zapewnia pojedyncze rozwiązanie dla administratorów w celu dostarczenia lepszego dostępu i wdrożenia polityk granulowych opartych na tożsamości użytkownika i stanie sprawności urządzenia.

Microsoft Exchange będący fundamentem rozwiązań komunikacji zunifikowanej jest wybierany przez organizacje takie jak Twoja, gdyż daje możliwość bogatej i owocnej współpracy. Najnowsza wersja Exchange może Ci pomóc poprawić wyniki biznesowe przy jednoczesnej kontroli kosztów wdrażania, administracji i zgodności. Exchange zapewnia najszerszy zakres opcji wdrażania, pełne doświadczenie użytkownika w zakresie funkcjonalności rozwiązań desktopowych, funkcjonalności przeglądarki oraz urządzeń mobilnych, a także zintegrowaną ochronę informacji i możliwości kontroli, które wspólnie tworzą najlepsze rozwiązanie służące do komunikacji i współpracy dostępne na rynku.

Forefront Unified Access Gateway 2010 zapewnia kompleksowy, bezpieczny zdalny dostęp do zasobów firmowych dla pracowników, partnerów i dostawców z różnych punktów końcowych i lokalizacji, w tym do zarządzanych i niezarządzanych komputerów i urządzeń mobilnych.

Bazując na bezpiecznych możliwościach zdalnego dostępu Microsoft Intelligent Application Gateway 2007, Forefront UAG wykorzystuje kombinację opcji łączności, od SSL VPN po Windows® DirectAccess, a także wbudowane konfiguracje i polityki. Dzięki temu Forefront UAG daje możliwość scentralizowanego i łatwego zarządzania, tym samym pozwalając obniżyć jego koszty. Ponadto Forefront UAG łączy w sobie głębokie zrozumienie publikowanych aplikacji, stan sprawności urządzeń używanych do uzyskania dostępu oraz tożsamość użytkownika celem wdrożenia granulowych kontroli i polityk dostępu.

Uzyskaj dostęp z dowolnego miejsca

Exchange Server 2010 daje Ci elastyczność w dostosowaniu instalacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami Twojej firmy, a także w prosty sposób pomaga w utrzymaniu stałego dostępu użytkowników do poczty elektronicznej.

Technologia Anywhere Access

Umożliwia użytkownikom pracę z praktycznie dowolnego urządzenia lub lokalizacji. Forefront UAG działa jako skonsolidowana bramka z różnych punktów końcowych i lokalizacji, zapewniając dostęp za pomocą pojedynczego portalu. Zdalni użytkownicy, w tym pracownicy, partnerzy i klienci mogą uzyskać dostęp do aplikacji internetowych i innych niż internetowe oraz uzyskać pełny dostęp VPN do sieci firmowych.

Upraszcza bezpieczny zdalny dostęp

Forefront UAG cechuje się wsparciem szerokiego zakresu aplikacji Microsoft, w tym Microsoft SharePoint®, Microsoft Exchange Server, Remote Desktop Services oraz Microsoft Dynamics® CRM za pomocą predefiniowanych modułów optymalizatora. Moduły te zawierają optymalne ustawienia i zasady zabezpieczania konkretnych aplikacji i są oparte na głębokim badaniu zachowania aplikacji, interakcji między przeglądarką a serwerem oraz wymagań punktów końcowych.

Administratorzy mogą publikować następujące rodzaje aplikacji z wykorzystaniem Forefront UAG:

 • Aplikacje i farmy sieci internetowej za pośrednictwem buforowania zwrotnego (ang. reverse proxy);
 • Aplikacje RemoteApps za pośrednictwem portalu Forefront UAG korzystając z Remote Desktop Services (usługi terminalowe) wraz ze zintegrowaną Remote Desktop Services Gateway;
 • Aplikacje inne niż internetowe przez bezpieczne połączenie, wykorzystując przekazywanie z użyciem socketów lub portów, a także połączenia VPN.

Rozszerza wykorzystanie Windows DirectAccess

Forefront UAG dostarcza DirectAccess do starszych aplikacji i zasobów działających na istniejącej infrastrukturze oraz obsługuje klientów we wcześniejszych wersjach oraz niewindowsowych za pośrednictwem zintegrowanych możliwości VPN SSL i innych opcji łączności.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Zwiększa bezpieczeństwo i zgodność w firmie

 • Ogranicza ekspozycję poprzez kombinację granulowych polityk dostępu, głębokiego sprawdzania stanu sprawności punktów końcowych oraz informacji dotyczących autoryzacji użytkowników;
 • Umożliwia administratorom skonfigurowanie polityk, które określają warunki wstępne, jakie muszą spełniać punkty końcowe dla każdej transakcji. Stan sprawności punktu końcowego może być sprawdzony z wykorzystaniem wbudowanych polityk UAG lub poprzez integrację z Network Access Protection (pol. ochrona dostępu do sieci).

Umożliwia różnorodne metody silnego uwierzytelniania

 • Integruje się z Active Directory® i łatwo nakłada się na szeroki wachlarz rozwiązań uwierzytelnienia i repozytoriów firm trzecich, pozwalając na silne uwierzytelnienie i wdrażanie za pomocą polityk granulowych. Pozwala to upewnić się, że tylko użytkownicy i grupy autoryzowane mogą uzyskać dostęp do poszczególnych aplikacji lub dokonywać transakcji;
 • Wykorzystuje dane uwierzytelniające dostarczone podczas sesji w celu umożliwienia pojedynczego logowania do aplikacji wewnętrznych.

Uproszczone zarządzanie

Zmniejsza całkowity koszt posiadania (ang. TCO) poprzez konsolidację infrastruktury.

Zapewnia łączność za pomocą zdalnego dostępu poprzez kombinację VPN, SSL VPN, publikowania internetowego i DirectAccess. Pozwala to organizacjom na normalizację i konsolidację zróżnicowanej infrastruktury na jednej opłacalnej platformie.

Upraszcza wdrażanie i bieżące zarządzanie

 • Oferuje elastyczność poprzez zastosowanie form znormalizowanych, w tym dla sprzętu komputerowego (za pośrednictwem partnerów OEM) oraz oprogramowania serwerowego;
 • Umożliwia grupowanie wielu serwerów Forefront UAG w jedną macierz. Wszystkie człony macierzy dzielą tą samą konfigurację i mogą być zarządzane jako jedna całość;
 • Wykorzystuje kreatory, aby ułatwić wstępne wdrażanie i wykonywanie kluczowych zadań bieżących;
 • Łatwo integruje logowanie do Forefront UAG poprzez Microsoft SQL Server® oraz zarządzanie poprzez System Center Operations Manager’a.

Zmniejsza koszty wsparcia poprzez uproszczenie łączności użytkownikom

Zazwyczaj technologie zabezpieczeń i dostępu są rozproszone, co skutkuje skomplikowaniem doświadczeń użytkownika. Forefront UAG konsoliduje dostęp do zasobów firmowych, upraszczając doświadczenia użytkownika i zmniejszając liczbę połączeń telefonicznych ze wsparciem oraz ich koszty.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLBI.com »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje