Menu

DELL Symantec Backup Exec 2012

DELL Symantec Backup Exec 2012

Backup Exec 2012 to jeden zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza zarówno tworzenie kopii zapasowych, jak i odzyskiwanie danych po awarii oraz oferuje niezrównane możliwości odzyskiwania. Napędzany technologią Symantec V-Ray, Backup Exec 2012 przywraca całe serwery, krytyczne aplikacje Microsoftu oraz środowiska wirtualne VMware lub Microsoft Hyper-V, aby znacznie zminimalizować przestoje.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje