Menu

Zarządzanie ochroną danych i kopiami zapasowymi

System Center 2012 – Data Protection Manager

System Center 2012 – menedżer ochrony danych (ang. DPM) to aplikacja serwerowa, która umożliwia ochronę i odzyskiwanie danych w oparciu o zapis na dyskach lub taśmach magnetycznych dla komputerów w domenach Active Directory. DPM dokonuje replikacji, synchronizacji i tworzenia punktu przywracania, aby zapewnić niezawodną ochronę i szybkie odzyskiwanie danych – zarówno przez administratorów systemu, jak i przez użytkowników końcowych.

DPM używa do replikacji infrastruktury VSS, czyli usługi kopiowania wolumenów w tle, oraz silnika zgodnego z polityką, której celem jest zapewnienie firmom różnej wielkości niemal ciągłej ochrony oraz błyskawicznego, niezawodnego odzyskiwania danych.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje