Menu

Wirtualizacja serwerów

Citrix XenServer

Citrix XenServer jest wypróbowaną w chmurze platformą do wirtualizacji klasy korporacyjnej. XenServer zawiera wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia infrastruktury wirtualnej i zarządzania nią. Darmowy dodatek XenMotion pozwala klientom na przenoszenie działających aplikacji między hostami bez przestoju. Dołączona jest również konsola do zarządzania XenCenter, a także XenConvert – narzędzie do konwersji maszyny fizycznej na wirtualną, robienia zrzutu obrazu dysku i do integracji Active Directory. W połączeniu z wysoką wydajnością, niezawodnym i skalowalnym hipernadzorcą, te cenne funkcje dają organizacjom dowolnej wielkości możliwość uzyskania natychmiastowych korzyści z wirtualizacji serwerów.

  • Nieograniczona wirtualizacja – używaj XenServer na tylu hostach, na ilu chcesz; zainstaluj tyle maszyn wirtualnych, na tylu komputerach, ile masz i zainstaluj tyle pamięci, ile potrzebujesz;
  • Wydajność bez warstwy pośredniej;
  • Migracja na żywo – XenMotion pozwala przenosić maszyny wirtualne z jednego hosta na drugi bez przestoju pracy jakiejkolwiek aplikacji;
  • Konsola do zarządzania XenCenter – XenCenter dostarcza skalowalną konfigurację i administrację dla środowisk XenServer. W przeciwieństwie do innych konsol do zarządzania XenCenter dystrybuuje dane zarządzania między serwerami w puli zasobów, aby zapewnić, że nie wystąpi przypadek niewydolności zarządzania. Pełna integracja narzędzi i infrastruktury zawiera XenConvert i oprogramowanie OVF (pol. otwarty format do kompresji i dystrybucji urządzeń wirtualnych) do automatyzacji konwersji serwerów fizycznych lub wirtualnych do XenServer, integrację usługi Active Directory oraz natywne wsparcie dla zrzutu i przywracania obrazu dysku.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje