Menu

Bezpieczeństwo i ochrona

System Center 2012 Endpoint Protection

Zarządzanie pulpitami i ich bezpieczeństwo tradycyjnie występują jako dwie odrębne dziedziny, jednak oba zagadnienia odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu użytkownikom bezpieczeństwa oraz wydajności. Narzędzia do zarządzania zapewniają prawidłową konfigurację systemu, wdrażanie łatek do luk w zabezpieczeniach oraz dostarczanie niezbędnych aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzia zabezpieczające zapewniają wykrywanie krytycznych zagrożeń, reagowanie na incydenty oraz naprawę infekcji systemu.

System Center 2012 Endpoint Protection (znany wcześniej jako Forefront Endpoint Protection 2010) spaja te dwa strumienie pracy w jedną infrastrukturę. Jest zbudowany na Microsoft System Center 2012 Configuration Manager i zapewnia administratorom:

  • Skonsolidowane narzędzia, procesy i infrastruktura w celu uzyskania nowych wydajności i niższych kosztów eksploatacji pulpitów.
  • Ujednolicone spojrzenie na konfigurację i informacje związane z bezpieczeństwem, które poprawia ochronę, dzięki czemu łatwiej identyfikować i naprawiać luki.

Zmniejsza koszty własności

Wraz z dyskretnymi infrastrukturami do zarządzania i bezpieczeństwa, firmy muszą zakupić i utrzymywać osobny sprzęt i oprogramowanie, stworzyć dwa zestawy polityk i zarządzać nimi oraz podjąć się podwójnych działań w przypadku wystąpienia incydentu z bezpieczeństwem. System Center 2012 Endpoint Protection i Configuration Manager 2012 zapewniają razem znaczącą wydajność operacyjną, która nie jest dostępna w tradycyjnych silosach zarządzania i bezpieczeństwa, oferując:

  • Infrastrukturę jednoserwerową;
  • Pojedynczy mechanizm wdrażania klientów oprogramowania i aktualizacji;
  • Centralne wdrażanie polityki;
  • Pojedyncze rozwiązanie dla administratorów, aby móc się na nim szkolić, niezależnie od ich roli.

Ponieważ System Center 2012 Endpoint Protection jest dostępny w ramach podstawowej licencji dostępu klienta (ang. Core CAL) Microsoftu, organizacje mogą zakupić wszystkie elementy potrzebne do zarządzania i ochrony pulpitów w jednej licencji SKU, eliminując konieczność zakupu oprogramowania do jednego przeznaczenia.

Poprawia ochronę

Większość luk pulpitowych jest wynikiem słabej konfiguracji systemu. Administratorom bezpieczeństwa brakuje jednak gotowego dostępu do magazynu, numeru korekty oraz innych danych specyficznych dla pulpitów. System Center 2012 Endpoint Protection daje organizacjom najlepsze w branży możliwości wykrywania zagrożeń, bazując na Configuration Manager 2012, najczęściej używanym na świecie narzędziu do naprawiania luk w zabezpieczeniach pulpitów.

Połączenie tych technologii w jednej infrastrukturze daje unikalny, skonsolidowany wgląd w stan sprawności i ochrony systemów klienckich. Administratorzy IT mogą lepiej zidentyfikować zagrożone maszyny i podjąć działania w kierunku załatania systemów, powstrzymania wybuchu epidemii oraz rozpoczęcia działań porządkowych. Te połączone technologie upraszczają również sprawozdawczość dotyczącą całości środowiska pulpitów i obejmują administrację opartą na rolach w celu zapewnienia dostępu do danych i narzędzi bezpieczeństwa wyłącznie autoryzowanym administratorom.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLBI.com »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje