Aktualności

/ Prawo

„Tarcza antykryzysowa 4.0” - wsparcie dla polskich przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa

Tarcza antykryzysowa 4.0 – wsparcie dla przedsiębiorców

/
Date26 cze 2020
/
Category

Regularnie informujemy Państwa o kolejnych projektach rządowych określanych mianem tarcz antykryzysowych.

  • W dniu 31 marca 2020 r. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 1.0.
  • W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie tarcza antykryzysowa 2.0.
  • W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie tarcza antykryzysowa 3.0.

Tarcza antykryzysowa 4.0, wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Przewiduje ona też szybkie postępowanie restrukturyzacyjne, oddanie w ręce prezesa UOKiK kontroli na rynkiem przejęć, oraz inne ułatwienia dla pracodawców (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

Przedstawiamy Państwu aktualne podsumowanie środków wprowadzonych przez polski rząd w związku z kryzysem wywołanym przez korona wirusa. Niniejsze streszczenie zostało przygotowane przez naszego partnera kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm i zostało nam udostępnione abyśmy mogli przekazać je Państwu.

Legal Force

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie obowiązujących już rozwiązań prawnych, wprowadzonych mocą tarcz antykryzysowych 1.0., 2.0. i 3.0., z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Rozwiązania te oznaczyliśmy kolorem czarnym. Natomiast zmiany i uzupełnienia w ustawie o dopłatach, zwanej tarczą antykryzysową 4.0., zaznaczyliśmy na czerwono.

Pobierz PDF

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje