Menu

News

Ważna zmiana do ustawy o ochronie danych 2018 – czy jesteś świadomy?

Szanowni Państwo,

w dniu 28.05.2018 r. upływa ostateczny termin przeznaczony na dostosowanie systemu danych osobowych w danej organizacji do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego potocznie „Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

Stosowanie przepisów Rozporządzenia będzie obowiązkowe dla firm, które przetwarzają dane osobowe. Szerokie ujęcie przetwarzania danych osobowych zastosowane w wyżej wymienionym rozporządzeniu, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, a także usuwanie i niszczenie, skutkuje tym, iż większość firm dokonujących jakichkolwiek operacji na danych osobowych będzie zobowiązana do wdrożenia rozwiązań zgodnych z RODO.

Kary finansowe za niezastosowanie się do przepisów Rozporządzenia wynoszą do €20 000 000 lub 4% całkowitego rocznego obrotu z roku poprzedniego. Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z przepisem Art. 26 projektu ustawy o ochronie danych osobowych (w przypadku jej uchwalenia i wejścia w życie) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, będzie mógł nakazać czasowe lub całkowite ograniczenie przetwarzania danych, co może stanowić znaczne utrudnienie dla działalności wielu firm.

Jeżeli podejmą Państwo w własnym zakresie odpowiednie działania, aby przygotować się do nowej ustawy i związanych z nią wyzwań, prosimy naszą informację potraktować jedynie jako przypomnienie.

Jeżeli jednak widzą Państwo potrzebę skorzystania z fachowego doradztwa w tym zakresie, proszę o kontakt z Państwa partnerem z Grupy getsix w celu omówienia z nim dalszych kroków zmierzających do przygotowania Państwa organizacji do nowej ustawy.

Zaznaczamy przy tym, że getsix® nie podejmuje się świadczenia Państwu usług doradztwa prawnego, możemy jednak zaoferować Państwu wsparcie ze strony współpracujących z nami kancelarii prawnych stanowiących część naszej „sieci kompetencji” ze względu na ich wiedzę i reputację.

Jeżeli Państwo mają wątpliwości bądź zapytania dotyczące inwestowania w Polsce, zapraszamy do kontaktu się z Grupą getsix.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.getsix.eu

Z poważaniem,
Zespół getsix®

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje