Menu

News

Trudne scenariusze lub spowolnienie projektów NBP

icon_getsix_poland

W listopadzie, eksperci Instytutu Ekonomicznego NBP przedstawili swoją wizję rozwoju gospodarczego Polski, w kontekście inflacji i PKB. Ogólnie raport pokazuje, że poziom inflacji i PKB będzie niższy niż prognozy z lipca.

Za rok 2014 PKB wyniesie 3,2%, w 2015 roku spadnie do 3,0%, natomiast w roku 2016 przewiduje się wzrost PKB do poziomu 3,3%. Ponieważ wskaźnik PKB jest niski, inflacja pozostanie na stosunkowo niskim poziomie, jednak pod koniec 2016 będzie osiągał docelowy poziom 2,5%.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje