Menu

News

Stopy procentowe po raz pierwszy po długiej przerwie ponownie obniżone

icon_getsix_poland

Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego po raz pierwszy od lata ubiegłego roku w październiku ponownie obniżyła stopy procentowe. Eksperci finansowi już od dawna oceniali ten krok jako konieczny, jednak zaskoczył ich poziom redukcji stóp procentowych – o 50 punktów bazowych. Większość analityków oczekiwała cięcia na poziomie tylko 25 pb.

Stopa referencyjna została obniżona do 2 procent, a stopa redyskonta weksli do 2,25 proc. Stopa lombardowa, która ma istotny wpływ na wysokość oprocentowania kredytów, została obniżona aż o 100 pb do poziomu 3 procent. Krok ten został uznany przez ekonomistów bankowych jako wsparcie dla wzrostu konsumpcji prywatnej, w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Rada Polityki Pieniężnej argumentuje obniżki stóp, jako przeciwdziałanie spowolnieniu gospodarczemu, które ma swoje odzwierciedlenie w danych ekonomicznych ostatnich miesięcy.
Bankierzy nie wykluczają dalszych obniżek stóp procentowych w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Źródło: Wirtschafts-Markt Polen

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje