Menu

News

Stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie

icon_getsix_poland

Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego z początkiem maja znów obniżyła stopy procentowe o 0,25%, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 3,00 proc. w skali rocznej. Tak niskiego stanu jeszcze do tej pory nie odnotowano. Zaskoczyło to ekonomistów i analityków finansowych, pamiętających dużą marcową obniżkę ministra Marka Belki o 0,50%, który zapowiadał wówczas co innego. Belka skorygował nieco swoją wypowiedź sprzed 2 miesięcy, dodając, że zawsze istniały znaki zapytania jeżeli chodzi o ożywienie gospodarki w strefie Euro.

Pozostaje w pełni nieprzewidywalnym jak bardzo ożywienie gospodarcze może wzrosnąć i czy wzrost ten zostanie w ogóle odnotowany. Taka niepewność może się niekorzystnie odbić na aktywności polskich przedsiębiorstw, co z kolei podwyższa możliwość dalszego utrzymania się niskiego poziomu inflacji.

NBP pozostaje jednak nadal przy swojej prognozie, że w nadchodzących kwartałach poprawi się stan polskiej gospodarki. „Jest pytanie, czy to statystyczne zwiększanie się stóp wzrostu PKB będzie wyraźniejsze, ale dla mnie ważniejsza jest jego struktura, czy dalej będzie się pogłębiać flauta inwestycyjna. Najważniejszą rzeczą, którą będziemy obserwować, będzie zachowanie się prywatnej konsumpcji. Nie sądzimy, by polska gospodarka mogła przez dłuższy czas lecieć na jednym silniku, jakim jest eksport netto” – powiedział Marek Belka. Powiedział również, iż majowej obniżki stóp nie należy traktować jako nowego cyklu cięć. Większość uczestników rynku spodziewa się jednak już w czerwcu kolejnej obniżki stóp procentowych, w związku z tym, iż realna stopa w Polsce należy do jednej z najwyższych w środkowej Europie.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje