Menu

News

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 2015: porównanie 18 miast na poziomie regionalnym

worldbank

icon_getsix_poland

Szanowni Państwo,

getsix® Group zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest informowanie na bieżąco o polskiej gospodarce i przekazywanie ważnych informacji dających wgląd w ten temat.

Ostatnio Bank Światowy opublikował artykuł „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 2015” dotyczący pierwszego tego typu studium przeprowadzonego w Polsce. Badania takie ułatwiają poprawę działalności zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym, dostarczają bowiem kluczowych informacji i narzędzi pozwalających decydentom usprawnić podejmowane działania podejmowane w celu uczynienia z Polski kraju bardziej przyjaznego dla lokalnych i międzynarodowych przedsiębiorców.

Proszę kliknąć w poniższy link i zapoznać się z treścią raportu powstałego na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego: „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 2015: porównanie 18 miast na poziomie regionalnym”

Z poważaniem,
Partnerzy getsix®

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje