Category: Finanse i księgowość

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może podlegać VAT

/
Date25 Lis 2013
/
Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1882/12) odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu nie podlega VAT pod warunkiem, iż ma związek ze szkodą powstałą w wyniku rozwiązania umowy. W przypadku kiedy w umowie zastrzeżono możliwość przedterminowego rozwiązania...
Read More →

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego cen transferowych

/
Date25 Lis 2013
/
W dniu 18 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych wprowadzająca ważne zmiany wpływające na sposób przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. W nowelizacji uwzględniono Wytyczne OECD z 2010 r. w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.

Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

/
Date25 Lis 2013
/
Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany w zasadach wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych artykułów do ustawy o VAT. Zmianie ulegnie m.in. podstawowy termin wystawiania faktur, a w stosunku do niektórych czynności określone będą szczególne zasady...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje