getsix

Łączenie Microsoft Dynamics ERP do Microsoft Excel 2010 z PowerPivot

Połączenie biznesowych aplikacji Microsoft Dynamics ERP z Microsoft Office 2010 pomaga firmom wzmocnić pozycję jej pracowników, upraszcza sposób w jaki praca zostanie wykonana, oraz łączy bliżej z partnerami biznesowymi i klientami. To poniższe demo koncentruje się w szczególności wzmocnieniu pozycji pracowników, poprzez umożliwienie im bezpośredniego dostępu do ich informacji biznesowych i przy użyciu Excel 2000.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Last modified: Sierpień 12, 2016