getsix®

Łączenie Microsoft Dynamics ERP do Microsoft Excel 2010 z PowerPivot

Celebrating 10 years

Połączenie biznesowych aplikacji Microsoft Dynamics ERP z Microsoft Office 2010 pomaga firmom wzmocnić pozycję jej pracowników, upraszcza sposób w jaki praca zostanie wykonana, oraz łączy bliżej z partnerami biznesowymi i klientami. To poniższe demo koncentruje się w szczególności wzmocnieniu pozycji pracowników, poprzez umożliwienie im bezpośredniego dostępu do ich informacji biznesowych i przy użyciu Excel 2000.

Last modified: Sierpień 12, 2016