getsix®

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Celebrating 10 years

Usługi zarządzania i administracji środkami pieniężnymi, funduszami i płatnościami

Zarządzanie firmami. Zarządzanie rachunkami bankowymi. Te dwie czynności są zazwyczaj powiązane i obie wymagają skupienia się na instrukcjach klienta. Jakie są korzyści zoptymalizowanego zarządzania środkami pieniężnymi? Lepsza szansa stworzenia bogatej w gotówkę pozycji, dzięki której można wziąć pod uwagę krótko- i średniookresowe inwestycje.

Swoimi usługami administracji środków pieniężnych, funduszy i płatności getsix® wspiera zróżnicowane portfolio klientów, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw, a skończywszy na wielonarodowych korporacjach. W małych firmach, gdzie podział obowiązków stanowi problem, nasze usługi funkcjonują jako dodatkowa zewnętrzna kontrola funduszów firmy.

getsix® oferuje następujące usługi:

  • Administracja środkami pieniężnymi zdeponowanymi na rachunkach bankowych klientów
  • Prognozowanie stanu środków pieniężnych i przetwarzanie należności
  • Usługi dotyczące rachunku uprawniające do składania podpisów w celach ustalenia rozliczeń zobowiązań spółki wobec dostawców, płacowych, zwrotów wydatków pracowniczych i innych przelewów
  • Spełnianie wymogów dotyczących zgodności
  • Obsługa przelewów oraz transakcji Forex

Wszystkie te funkcje będą obsługiwane przez zespół usługowy getsix® ze ścisłym podziałem obowiązków, zgodnie z naszą polityką firmową i w oparciu o środki kontroli wewnętrznej.

 

Last modified: Listopad 17, 2015