Dział konsultingowy

Consulting Department

Wspieramy Państwa nie tylko świadczeniem usług księgowych, ale pragniemy również przyczyniać się do rozwoju Państwa przedsiębiorstwa dzięki doświadczeniu w usługach doradczych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu zarządu getsix® zdobytemu na stanowiskach kierowniczych w dużych niemieckich koncernach, które w sposób czynny okupują wysokie pozycje na polskim rynku, oferujemy Państwu możliwość zdobycia bogatej wiedzy w zakresie polskiej gospodarki. Pozwala to na wczesne wykrycie potencjalnych błędów w przeprowadzanych transakcjach oraz wprowadzenie wskazanych środków zapobiegawczych.

Prowadzenie księgowości stanowi ni mniej, ni więcej podstawę skutecznego planowania ekonomicznego. Ktoś, kto jedynie ewidencjonuje dane w sposób prawidłowy, zarządza wprawdzie przeszłością zgodnie z nałożonymi obowiązkami, ale nie jest w stanie skutecznie kształtować przyszłości.

Nieprzypadkowo zatem przywiązujemy wielką wagę nie tylko do ekspertyzy podatkowej, ale również do znajomości zasad ekonomii. Tylko w ten sposób możemy myśleć zgodnie z intencjami przedsiębiorców i sporządzać koncepcje optymalizacji przedsiębiorstwa.

[divider style=”hr-dotted”]

Leave a Reply

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje