Obszary naszej działalności

getsix® oferuje Państwu szeroki zakres usług różnego rodzaju:

[one_half]
[image_frame size=”small-half” image_path=”http://getsix.eu/wp-content/themes/Sterling/images/global/icon_business_services_consulting.jpg” description=”” link_to_page=”#” target=”_self”]

Doradztwo biznesowe

 • Zakładanie, rejestracja i likwidacja spółki
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów do wniosków kredytowych i leasingowych (biznesplany)
 • Domicyliacja spółki oraz usługi związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • Usługi biur wirtualnych
 • Kontroling zewnętrzny
 • Procesjonalne doradztwo biznesowe
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Obsługa transakcji płatniczych
 • Ocena ryzyka spółki będącej potencjalnym obiektem przejęcia lub jej aktywów w celu jej nabycia (usługa due diligence)
 • Tymczasowe udostępnienie zasobów kadry kierowniczej i umiejętności w zakresie zarządzania (usługa tymczasowego kierownictwa)

Przeczytaj więcej »

[/one_half]
[one_half]
[image_frame size=”small-half” image_path=”http://getsix.eu/wp-content/themes/Sterling/images/global/icon_accounting_payroll.jpg” description=”” link_to_page=”#” target=”_self”]

Księgowość, kadry i płace

 • Prowadzenie księgowości i księgowość płacowa
 • Analiza centrum kosztów dostarczana jako ocena biznesowa
 • Prowadzenie księgowości dostosowane do systemów zewnętrznych (np. SAP)
 • Przygotowanie wszelkich deklaracji podatkowych, zarówno dla spółki, jak i jej pracowników (w tym nierezydentów)
 • Sporządzanie dwujęzycznych bilansów oraz rachunków zysków i strat zgodnie z polskim prawem
 • Skuteczne zastosowanie nowoczesnych systemów ERP, takich jak MS Dynamics NAV 2015
 • Konwersja polskiego rocznego sprawozdania finansowego tak, aby współgrało z międzynarodowym prawem handlowym w odniesieniu do przepisów o rachunkowości
 • Niezawodna reprezentacja ustawowa Państwa spółki w czynnościach przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Spersonalizowana współpraca w wielu językach w zakresie sprawozdawczości korporacyjnej z audytorami wskazanymi przez klienta

Przeczytaj więcej »

[/one_half]

[divider style=”hr-dotted”]

[one_half]
[image_frame size=”small-half” image_path=”http://getsix.eu/wp-content/themes/Sterling/images/global/icon_it_services_it_sales.jpg” description=”” link_to_page=”#” target=”_self”]

Serwis i sprzedaż IT

 • Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Rozwiązania hostingowe: oprogramowanie jako usługa (ang. SaaS) Microsoft Dynamics NAV
 • Rozwiązania w zakresie wywiadu gospodarczego
 • Spersonalizowane raporty zarządcze
 • Portal kliencki online 24/7
 • Możliwość integracji usług outsourcingowych getsix® zarówno z działem księgowości, jak i z działem kadr
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie importu i eksportu danych

Przeczytaj więcej »

[/one_half]
[one_half]
[image_frame size=”small-half” image_path=”http://getsix.eu/wp-content/themes/Sterling/images/global/icon_tax_services_legal_services.jpg” description=”” link_to_page=”#” target=”_self”]

Usługi doradztwa podatkowego i prawnego

 • Interpretacja i wyjaśnianie obowiązującego prawa podatkowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Analiza podatkowa umów zawartych przez klienta z innymi podmiotami (w razie konieczności, występowanie z zapytaniami do Ministerstwa Finansów)
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych
 • Stała opieka podatkowa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej na co dzień przez klienta
 • Doradztwo prawne we wszystkich obszarach działalności gospodarczej w Polsce
 • Harmonizacja działalności gospodarczej z obowiązującymi przepisami

Przeczytaj więcej »

[/one_half]

[divider style=”hr-dotted”]

Leave a Reply

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje