Nasz model usług

O naszym modelu usług

Pierwszorzędny model usług outsourcingu getsix® zapewnia każdemu klientowi osobistego Client Solutions Managera (CSM), który wspiera zaangażowanie klienta oraz umożliwia dostęp do wszystkich rozwiązań i usług getsix®, aby w miarę potrzeb zapewnić dostarczenie strategicznych wyników końcowych lub specjalistycznego wsparcia. Dodatkowo każdy klient ma bezpośredni dostęp do dedykowanego zespołu usług księgowych, zespołu zasobów ludzkich lub zespołu serwisu IT w codziennych sytuacjach wymagających wsparcia.

W ramach zapewniania tych funkcji wspierających, getsix® preferuje kontakt osobisty. Jako rozszerzenie Państwa działalności gospodarczej pragniemy zapewniać „wartość dodaną”, tzn. współpracować z naszymi klientami – czy to podczas bezpośrednich spotkań, rozmów konferencyjnych, czy też w typowej rozmowie telefonicznej z dedykowanym CSM-em. Idealna sytuacja to taka, w której funkcjonujemy tak, jak gdybyśmy byli księgowym w Państwa biurze.

getsix® szczyci się „Ramami Doskonałości Biznesowej” (ang. BEF) i chcielibyśmy, aby mogli mieć Państwo kontakt z naszymi partnerami w każdej chwili, jeśli to rzeczywiście konieczne. Każda z naszych czterech lokalizacji (Wrocław, Poznań i Warszawa) ma swojego dedykowanego partnera, z którym można się skontaktować telefonicznie, za pośrednictwem e-maila, a także osobiście. Wiemy, że takie indywidualne podejście jest dokładnie tym, czego wymagają i oczekują nasi klienci. Za pomocą BEF getsix® wprowadza również stałe udoskonalenia i innowacje w ramach akredytacji ISO 9001, która pozwala nam mieć pewność co do naszego modelu usług. Audyty ISO zapewniają wysoką jakość i stałą obsługę, dając klientom pewność, że ich transakcje będą przetwarzane i utrzymywane skrupulatnie, bezpiecznie i w przewidywalny sposób. Dlatego co roku za pośrednictwem ankiety dla klienta pytamy naszych klientów, jak oceniają naszą „rzeczywistą” wydajność. Przeczytaj więcej

Chcemy czuć się częścią polskiej społeczności biznesowej. W związku z tym jesteśmy aktywnymi członkami następujących izb: Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, aby wymienić tylko kilka. Przeczytaj więcej

Dzięki naszej rozległej wiedzy i bogatemu doświadczeniu w branżach finansowej, podatkowej, prawniczej i bankowej uważamy za właściwe odwdzięczać się poprzez udział w wydarzeniach, które mogą pomóc w rozwoju biznesu, a także inwestować w młode umysły na polskich i niemieckich uniwersytetach. Przeczytaj więcej

I na koniec, chcemy być również w stałym kontakcie z naszymi klientami, tzn. informować ich o ważnych zmianach lub zdarzeniach podatkowych, a także przeprowadzać osobiste wywiady z naszymi pracownikami we wszystkich biurach, ponieważ są oni kluczowym czynnikiem naszego sukcesu. Przeczytaj więcej

[divider style=”hr-dotted”]

our-service-model

W oparciu o zróżnicowaną wiedzę ekspercką, którą zdobyliśmy podczas świadczenia usług wsparcia za pośrednictwem zasobów ludzkich, getsix® jest w stanie zaoferować outsourcing usług obejmujący wszystkie zadania biznesowe. Nasze wyspecjalizowane departamenty i spółki należące do grupy, utworzone specjalnie dla każdej branży, są w stanie odpowiedzieć na potrzeby biznesowe, oferując wysokiej jakości usługi specjalistyczne.

[divider style=”hr-dotted”]

Zespoły ds. relacji z klientami

Dla getsix® ważne jest pielęgnowanie dobrych relacji z klientami, aby przyciągnąć i utrzymać ich lojalną bazę. Budowanie relacji z klientami polega na tym, że nasza praca staje się cennym zasobem dla naszej bazy klientów. Chcemy, aby nasi klienci wracali do nas nie tylko ze względu na zapotrzebowanie na nasze produkty lub usługi. getsix® zapewnia doskonałe usługi poprzez szybką i skuteczną obsługę wszelkich zapytań i problemów, co zapobiega wszelkim przypadkom niezadowolenia klienta.

Sukces w relacjach – czy to osobistych, czy zawodowych – zależy od konkretnej sytuacji i zmienia się w czasie. Wiarygodność polega na byciu niezawodny i godnym zaufania. Wzrasta ona gdy terminy są dochowywane, obietnice spełniane, fakty weryfikowane, a usługi świadczone. Widoczność i wiarygodność są ważne w budowaniu relacji – Państwo zajmą się swoją podstawową działalnością, a getsix® zrobi resztę.

Dane kontaktowe do naszych zespołów: Zespół ds. relacji z klientami

[divider style=”hr-dotted”]

Zespoły getsix® ds. obsługi klienta

Zespoły getsix® ds. obsługi klienta zapewniają zarówno strukturę, jak i proces w celu ułatwienia uzgadniania interesów. Zespoły te sprawiają, że nasza Grupa koncentruje się na wysiłkach ukierunkowanych na wyniki, co pozwala nam na identyfikację i zaspokajanie potrzeb i wymagań naszych klientów, udoskonalanie obsługi klienta, a także ugruntowanie relacji z klientami. Pomagają nam również w realizacji naszych inwestycji w oparciu o wyniki ankiet zadowolenia klienta poprzez stworzenie forum umożliwiającego uzyskanie przez getsix® odpowiedzi zwrotnych. Ponieważ wiedza naszych zespołów nt. klientów pogłębia się, pojawiają się często nieprzewidziane możliwości świadczenia usług. getsix® dostrzega siłę zadowolenia klienta, kultywując i zatrzymując klientów, oraz widzi istotną rolę, jaką zespoły obsługi klienta odgrywają w zwiększaniu tego zadowolenia. Ponadto wzmocnienie i rozwijanie relacji z klientami jest ważnym narzędziem poprawy wyników finansowych, co skutkuje budowaniem trwałych, wzajemnych więzi.

getsix-client-services-teams-wroclaw-mini

Please click here to download our Client Service Team – Wrocław:

[button url=”http://getsix.eu/documents/client-services-team/Client_Service_Team_Wroclaw.pdf.pdf” class=”button” size=”small” color=”red” target=”_blank” lightbox_content=”” lightbox_description=””]PDF download[/button]

getsix-client-services-teams-poznan-mini

Please click here to download our Client Service Team – Poznań:

[button url=”http://getsix.eu/documents/client-services-team/Client_Service_Team_Poznan.pdf” class=”button” size=”small” color=”red” target=”_blank” lightbox_content=”” lightbox_description=””]PDF download[/button]

getsix-client-services-teams-warszawa-mini

Please click here to download our Client Service Team – Warszawa:

[button url=”http://getsix.eu/documents/client-services-team/Client_Service_Team_Warszawa.pdf” class=”button” size=”small” color=”red” target=”_blank” lightbox_content=”” lightbox_description=””]PDF download[/button]

[divider style=”hr-dotted”]

icon_business_services_downloads

Zespoły obsługi zarządzania biurem

Wiele firm staje przed koniecznością obniżenia kosztów oraz spełnienia wymogów standardów sprawozdawczości finansowej i rachunkowości. Spotęgowanie się tego problemu sprawia, że muszą sprostać tym wymogom, korzystając z ograniczonych zasobów budżetu kapitałowego i skromnych zasobów kadrowych. Standardy zgodności skomplikowały również wiele procesów finansowo-księgowych.

Dlaczego nie mieliby Państwo pozwolić naszemu zespołowi obsługi zarządzania biurem stać się centralnym punktem naszego partnerstwa? getsix® to nie tylko postęp w zakresie komunikacji wewnętrznej, ale także pełnienie roli zarządczej w stosunkach z Państwa zewnętrznymi agencjami i partnerami.

Dane kontaktowe do naszych zespołów: Zespół zarządzania biurem

[divider style=”hr-dotted”]

icon_accouting_downloads

Zespoły ds. usług finansowo-księgowych

getsix® zobowiązuje się do dostarczania naszym klientom najlepszych wyników. Nasi analitycy finansowi rutynowo zbierają, analizują i podsumowują konta klienta, aby określić stan finansowy organizacji i odpowiednio dostosować jej postępowanie. Badamy potrzeby naszych klientów w zależności od skali ich działalności i świadczymy usługi finansowe i księgowe, aby ich organizacje mogły posuwać się do przodu. Zamiast skupiać się na krótkoterminowych zyskach, pilnujemy, aby dobrze świadczyć usługi finansowe i księgowe oraz tworzyć partnerstwa oparte na innowacyjności i przemianie w celu osiągnięcia trwałego sukcesu.

Departament ds. finansów i księgowości, który jest precyzyjny, odpowiedzialny i zaradny, ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowego sukcesu każdej firmy. getsix® to doświadczona firma świadcząca finansowe usługi BPO, która jest w stanie dodać znaczną wartość do Państwa firmy, działając jako wirtualny dział księgowości. Dzięki naszemu doświadczeniu w finansach i księgowości getsix® jest w stanie zaoferować wysokiej jakości kompleksowe usługi księgowe i płacowe w najbardziej opłacalny sposób, co daje Państwu przewagę nad konkurencją.

Dane kontaktowe do naszych zespołów: Zespół księgowy

[divider style=”hr-dotted”]

icon_payroll_downloads

Zespoły ds. usług kadrowo-płacowych

Obecnie organizacje poszukują wszędzie zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności. Również dział kadr jest dotykany przez ten trend. Wysokie wskaźniki spadku lojalności, wolność od zobowiązań pracowników oraz presja związana z redukcją kosztów doprowadzają do konieczności wdrożenia scentralizowanego modelu usług wspólnych.

Model getsix® zapewnia maksymalną elastyczność i wsparcie na żądanie, a zespół usług kadrowych składający się z certyfikowanych specjalistów zapewnia dostęp do konsultantów ds. kadrowo-płacowych, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów.

Zespół ten zapewnia również wsparcie praktyczne w przypadku próśb kierowanych przez pracowników w miejscu pracy oraz wymagań dotyczących wsparcia. Każdy klient zostanie przypisany do specjalisty ds. płac, który będzie się zajmował jego codziennymi potrzebami.

Do naszych kluczowych usług należą:

  • Outsourcing administracji kadrami
  • Elastyczna obsługa płac
  • Outsourcing obsługi płac

Dane kontaktowe do naszych zespołów: Zespół płac

[divider style=”hr-dotted”]

icon_it_services_downloads

Zespół usług IT

getsix® oferuje Państwa firmie doradztwo i pomoc specjalistycznego personelu w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Usługa ta obejmuje, poza standardowym wsparciem, nadzór i zarządzanie aktualizacjami Państwa systemów komputerowych. Nasi wyspecjalizowani pracownicy zainstalują i skonfigurują dla Państwa wszelkie niezbędne oprogramowanie sprzętowe, systemowe i użytkowe. getsix® przekazuje wszystkie firmowe dane na żywo przez Państwa osobisty portal kliencki.

Nasz wyspecjalizowany zespół usług IT to zapewnienie dostępu do specjalistycznego personelu wyszkolonego w ramach indywidualnych potrzeb IT każdego przypisanego mu klienta.

  • Lepsza jakość informacji
  • Kontrola i widoczność
  • Reagowanie na wszelkie problemy z wydajnością
  • Szybsza weryfikacja poprawności
  • Waga bezpieczeństwa

Nasze platformy pozwalają naszym klientom osiągnąć ideał w obszarze administracji poprzez lepsze zarządzanie działaniami i lepszą kontrolę nad nimi. Bardziej wydajne, elastyczne i lepiej wykonywane procesy biznesowe oznaczają niższe koszty i szybszy zwrot z inwestycji. getsix® zapewnia narzędzia do planowania projektantów, automatyzacji, symulacji procesów, a także kontrolę sprawowaną przez ludzi oraz narzędzia do integracji z innymi aplikacjami biznesowymi.

Dane kontaktowe do naszego zespołu: Zespół sprzedaży i rozwiązań IT

[divider style=”hr-dotted”]

getsix® korzysta:

Nikt nie stara się bardziej dla naszych klientów. Zasady getsix® są w samym centrum naszej działalności i pomagają nam osiągnąć nasz podstawowy cel – stworzenie usługi pierwszej klasy dla naszych klientów, aby zdobyć ich zaufanie i lojalność. Nasze zespoły są dostępne, aby zapewnić Państwu dedykowane wsparcie, którego Państwo potrzebują. Naszym klientom zapewniamy wsparcie wyspecjalizowanych ludzi oraz bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami w każdym czasie. getsix® zapewnia stały kontakt z naszymi getsix® ZASADAMI.

Nasi pracownicy, kierując się tymi zasadami, stanowią o bogactwie naszej organizacji, a także sprawiają, że mamy coraz silniejszą pozycję. Stawiamy na samodzielność naszych pracowników bez konieczności nakładania na nich dodatkowych obowiązków. Pozwala to na swobodę działań w ramach obowiązków osobistych i ma pozytywny wpływ na wydajność ich pracy: Nasze Koło Sterowe getsix®- czyli co chcemy osiągnąć w roku 2014..

W getsix® zdajemy sobie sprawę, że szybsze rozwiązanie problemu oznacza bardziej zadowolonego klienta. Dążymy do zapewnienia profesjonalnej, rzetelnej i sprawnej pomocy oraz wsparcia wszystkim naszym klientom. Nasz wykwalifikowany personel władający doskonale polskim, niemieckim i angielskim jest każdorazowo zobowiązany do oferowania najwyższej klasy usług!

Grupa getsix® sporo zainwestowała w instalację przełomowych technologii, szkolenia w ich zakresie oraz samo ich użytkowanie. Wspieramy nasz personel, aby robił to, w czym jest najlepszy, a Państwo mogli zająć się swoją główną działalnością!

Więcej informacji: Nasi ludzie

[divider style=”hr-dotted”]

Our Philosophy:

[divider style=”hr-dotted”]

Komisja Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego

Komisja Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego działająca w ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce opracowała przełomowy dokument dla zawodowych księgowych, czyli Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jest to pierwszy tego typu dokument opracowany w Polsce skierowany do księgowych działających w interesie publicznym. Kodeks reguluje status osoby zajmującej się rachunkowością, zawiera ograniczenia dotyczące wykonywania zawodu księgowego, a także ogólne zasady etyki zawodu księgowego leżące u podstaw tej profesji.

Zawodowi księgowi mają do odegrania ważną rolę w społeczeństwie. Inwestorzy, wierzyciele, pracodawcy i inni gracze rynku gospodarczego, jak i również rząd i społeczeństwo polegają na zawodowych księgowych, gdy chodzi o należyte zarządzanie finansami i kompetentne doradztwo w różnych sprawach gospodarczych i podatkowych. Postawa i zachowanie zawodowych księgowych podczas świadczenia takich usług mają wpływ na dobrobyt gospodarczy społeczeństwa i kraju. Kodeks Zasad Etyki jest oparty na założeniu, że celem zawodu księgowego jest rozwój i utrzymanie najwyższych standardów zawodowych oraz działanie w interesie publicznym.

Pozytywne informacje zwrotne od społeczeństwa stanowią wsparcie dla działań Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wsparcie to objawia się tym, że coraz większa liczba firm podpisuje się pod Kodeksem Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego.

[divider style=”hr-dotted”]

Leave a Reply

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje