getsix®

Nasi klienci

Celebrating 10 years

Pasja do biznesu kieruje naszymi działaniami

Aby stać się poważaną firmą usługową w naszej branży, musimy się stale doskonalić poprzez wychodzenie naprzeciw naszym klientom oraz uczyć się jak oceniać ich potrzeby w szybki i efektywny sposób, tak by wykraczać daleko poza ich oczekiwania, o ile to tylko możliwe. Z tego powodu konsekwentnie dokonujemy oceny sposobu świadczenia przez nas usług, samych usług, jak również naszych produktów według wytycznych naszego systemu zarządzania jakością.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności w stosunku do naszych klientów. Oni obdarzają nas swoim zaufaniem, a my nie chcemy ani nie możemy nadużywać tego zaufania. Kładziemy szczególny nacisk na uwzględnienie wszelkich wymagań prawnych w przypadku doradztwa lub świadczenia usług dla naszych kientów.. Przechowywane przez nas dane klienta są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zgodzie z naszą politykąi z uwzględnieniem obowiązującego prawa krajowego.

Traktujemy naszych klientów jako partnerów, którzy decydują o sukcesie naszej firmy i właśnie z tego powodu musimy spełniać oczekiwania naszych klientów oraz pomagać im w rózwiązywaniu ich problemów, gdyż są oni gwarantami naszej przyszłości. Nasze rozwiązania i usługi muszą zawierać widoczne zyski dla naszych klientów, w szczególności w zakresie jakości, technicznych możliwości, zasięgu i dostępności. Naszym celem jest bycie szybszym i lepszym od konkurencji i to pragniemy okazywać naszym klientom w codziennej pracy.

 
  1. Czytaj więcej: Nasze referencje
  2. Czytaj więcej: Nasz model usług

Last modified: Lipiec 21, 2016