Menu

News

Data wystawienia faktury przy dostawie towaru

icon_tax_news

Faktura powinna zawierać m.in. datę wystawienia oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Jak wynika z ogólnej zasady wyrażonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie więc z tym przepisem podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady powinien zostać rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Przez dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się natomiast datę przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Do dokonania dostawy towarów dochodzi najczęściej na skutek fizycznego wydania tych towarów podatnikowi lub osobie uprawnionej do odebrania towaru w imieniu podatnika.

Obecnie podatnicy zasadniczo mogą wystawiać faktury na 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru. W takim przypadku nie zawsze sprzedawca będzie wiedział, w którym dniu konkretnie nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, czyli dostawa towaru. Faktury te, co do zasady, nie muszą zawierać daty dokonania dostawy, chyba że w momencie wystawienia faktury data ta jest znana sprzedającemu.

Źródło: Gazeta Podatkowa

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje