getsix

News

Częściowo finansowane świadczenia w naturze zwolnione są z ubezpieczenia społecznego

icon_payroll_news

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował szereg pozytywnych decyzji dotyczących zwolnienia ze składek społecznych i zdrowotnych dla świadczeń w naturze, których koszty częściowo pokrywa pracownik.

Wg przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, wartość świadczeń w naturze może być zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku jeżeli pracodawca zapewni świadczenia rzeczowe w cenie niższej od detalicznej ceny rynkowej, finansując pozostałą część ceny (np. członkostwo w siłowni , prywatne pakiety ubezpieczeniowe, koszty podróży).

Możliwość uwolnienia świadczeń niepieniężnych, płaconych częściowo przez pracownika od składek społecznych i zdrowotnych, zostały potwierdzone przez szereg decyzji wydanych przez organy ZUS. Te wskazują, że świadczenia rzeczowe mogą być jeszcze zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli reprezentują przychody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Decyzje organów ZUS mówią wyraźnie, że zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ma zastosowanie, jeżeli świadczenia rzeczowe wynikają ze zbiorowego układu pracy, przepisów i procedur odszkodowawczych gdy:

  • świadczenia pokrywają się z prawem do zakupu określonych produktów, usług lub korzystanie z bezpłatnych lub częściowo finansowanych podróży po cenie, która jest niższa od rynkowej ceny detalicznej
  • pracownik partycypuje w kosztach nabycia świadczenia rzeczowego

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Posted in: Kadry Alerts Polska

Leave a Comment (0) ↓