Menu

News

Dobre czasy dla developerów

icon_getsix_poland

Od początku roku developerzy wypadają coraz lepiej w miesięcznych raportach GUS. Wprawdzie liczba oddanych do użytku mieszkań w pierwszych pięciu miesiącach roku spadła o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednakże liczba rozpoczętych budów wzrosła prawie jedną czwartą, a liczba wydanych pozwoleń na budowę o 15%. Od stycznia do maja developerzy i towarzystwa budowlane rozpoczęły budowę odpowiednio 26 000 i 448 mieszkań. W maju rozpoczynają budowę odpowiednio 6000 i 24 mieszkań.

(Źródło: AHK Polska)

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje