getsix

News

Archive for Gospodarka i polityka

Wzrost gospodarczy nadal hamowany

icon_getsix_poland

W kwietniu produkcja przemysłowa odnotowała wzrost o 6 procent, co oznacza, że jest wyższa niż wskazuje wynik z roku poprzedniego za ten sam miesiąc. W miesięcznym porównaniu tego roku spadła ona jednak o 3,1 procent, co wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego GUS. Wzrostu odnotowały łącznie 26 z 34 branż, przy czym w branży włókienniczej (22,1%) i meblarskiej (18,4%) był najwyższy. Główne źródło wzrostu była konsumpcja prywatna. Przychód handlu detalicznego wzrósł w porównaniu rocznym o 5,5 procent. (more…)

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Posted in: Gospodarka i polityka

Leave a Comment (0) →

Rolnictwo i przemysł spożywczy

icon_getsix_poland

Rząd chce wstrzymać sprzedaż gruntów rolnych na pięć lat

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) mającej regulować obrót ziemią rolną od 1 maja. Ustawa została nazwana Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i przewiduje pięcioletni zakaz sprzedaży państwowych gruntów rolnych. (more…)

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Posted in: Gospodarka i polityka

Leave a Comment (0) →

Gospodarka wzrosła o 3,5 proc.

icon_getsix_poland

Partia Jarosława Kaczyńskiego o poglądach konserwatywno-narodowych Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przejęła rządy w kraju w chwili, gdy gospodarka polska wykazywała stabilną tendencję wzrostową. Ekonomiści ostrzegają przed zatrzymaniem tego rozwoju. Po przeanalizowaniu danych i uwzględnieniu czynników sezonowych Główny Urząd Statystyczny GUS poinformował na początku grudnia, że polska gospodarka wzrosła w trzecim kwartale o 3,5 proc. Czynnikami wzrostu w porównaniu z poprzednim kwartałem jest oprócz eksportu (patrz poniżej) również wzrost popytu wewnętrznego wywołanego polepszeniem sytuacji na rynku pracy i wyższą konsumpcją. (more…)

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Posted in: Gospodarka i polityka

Leave a Comment (0) →

Prognoza UE dla Polski: wzrost gospodarczy na poziomie 3,5%

icon_getsix_poland

Komisja Europejska dokonała w wydanej jesienią prognozie oszacowania wzrostu gospodarczego w Polsce. Podczas, gdy jeszcze wiosną prognozowała ona wzrost gospodarczy w Polsce na 3,3%, obecnie zaprezentowane wyliczenia mówią o wzroście rzędu 3,5%. Również wobec nadchodzącego roku Bruksela przewiduje wzrost gospodarczy dla Polski na poziomie 3,5%. Polska przewyższa zatem wyraźnie średnią unijną, wynoszącą 1,6 % w strefie euro, i 1,9% w całej Unii Europejskiej. (more…)

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Posted in: Gospodarka i polityka

Leave a Comment (0) →

Produkt krajowy brutto wzrósł o 3,3%

Gross Domestic Product increase

icon_getsix_poland

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wartość produktu krajowego brutto (PKB) wzrosła w drugim kwartale o 3,3%. W tym samym tempie wzrósł także popyt krajowy, stanowiący istotny czynnik wzrostu PKB. Na ów wzrost pozytywnie wpłynął także poziom ogólnego spożycia: + 1,9% w przypadku gospodarstw domowych, i 0,5% w sektorze publicznym. (more…)

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Posted in: Gospodarka i polityka

Leave a Comment (0) →

Zagraniczne spółki inwestują w Polsce

icon_getsix_poland

Grupa getsix® chciałaby informować Państwa na temat wydarzeń w polskiej gospodarce. Z wielką przyjemnością powiadamiamy więc, że w pierwszej połowie 2015 r. inwestycje spółek zagranicznych w Polsce nadal mają tendencję zwyżkową, jak ogłosiła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jeśli ta tendencja się utrzyma przez drugą połowę roku, wtedy inwestycje zdecydowanie przekroczą ostatni szczytowy poziom za rok 2015. Niniejszy komunikat dotyczy badania przeprowadzonego przez Centrum Gospodarki w dniu 17 września 2015 roku. (more…)

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Posted in: Gospodarka i polityka

Leave a Comment (0) →

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 2015: porównanie 18 miast na poziomie regionalnym

worldbank

icon_getsix_poland

Szanowni Państwo,

getsix® Group zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest informowanie na bieżąco o polskiej gospodarce i przekazywanie ważnych informacji dających wgląd w ten temat.

Ostatnio Bank Światowy opublikował artykuł “Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 2015” dotyczący pierwszego tego typu studium przeprowadzonego w Polsce. Badania takie ułatwiają poprawę działalności zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym, dostarczają bowiem kluczowych informacji i narzędzi pozwalających decydentom usprawnić podejmowane działania podejmowane w celu uczynienia z Polski kraju bardziej przyjaznego dla lokalnych i międzynarodowych przedsiębiorców. (more…)

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Posted in: Gospodarka i polityka

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 6 12345...»