Menu
Category

Kadry Alerts Polska

Nowe minimalne stawki płac 2018: Musisz to wiedzieć

Ze skutkiem od 1 stycznia obowiązują nowe stawki minimalne w Polsce. W stosunku do roku poprzedniego minimalne zarobki wzrosły o 100 złotych brutto. W nowym roku będzie również obowiązywać nowa minimalna stawka godzinowa. Nowelizacja ustawy o płacy minimalnej dotyczy łącznie około 1,4 miliona pracowników w Polsce. Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie...
Read More →

Nowe regulacje kadrowo-płacowe na rok 2016

1. Płaca minimalna w roku 2016 wyniesie 1850,00 zł PLN. 2. Zmianie ulegają możliwości pracodawcy do zawierania umów na czas określony oraz okresy ich wypowiadania. Od roku 2016 od 22.02.2016 pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko 3 umowy na czas określony, a maksymalny okres ich łącznego trwania nie może przekraczać...
Read More →

Wymiar czasu pracy, gdy w miesiącu przypada święto

Nałożenie się święta i dnia wolnego z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w większości przypadków skutkuje koniecznością wyznaczenia pracownikom innego dnia wolnego od pracy. Przesądza o tym przyjęta w Kodeksie pracy metodyka wyliczania wymiaru czasu pracy, zgodnie z którą każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża ten wymiar....
Read More →

Wyższe składki dla prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne (obowiązkowe składki) dla osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców wzrosną w nadchodzącym roku o 5,9%. Przyczyną jest przewidziane w rządowym projekcie budżetu zwiększenie średniego dochodu do kwoty 3.966,- zł w przyszłym roku. W odróżnieniu do pracowników, których składki na ubezpieczenie społeczne uzależnione są od wysokości ich...
Read More →

Zakres obowiązków pracodawcy wobec osób ubiegających się o emeryturę lub rentę

Pracodawca zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia. Jest to bardzo istotny obowiązek pracodawcy. Jeśli bowiem dopuści się on nieprawidłowości przy wydawaniu zaświadczeń albo kompletowaniu dokumentacji, ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy. Przykładowo nieprawidłowo wypełnione zaświadczenie, na podstawie którego świadczeniobiorca pobierze nienależne świadczenie, będzie powodowało, iż pracodawca...
Read More →

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLBI.com »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje