Menu
Category

Kadry i płace

Mikropodmioty nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności

To efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. (dalej: dyrektywa). Przyjęte zmiany oznaczają, że sprawozdanie finansowe za 2014 rok można przygotować w uproszczonej formie, pod warunkiem jednak, że niektóre dane zostaną ujawnione w informacjach dołączonych...
Read More →

Programy ulg podatkowych dla pracowników

W oparciu o liczne pozytywne decyzje pokontrolne można by się domagać, aby w określonych okolicznościach zniżki dla pracowników na produkty spółki nie stanowiły dochodu do opodatkowania. Czego dotyczą decyzje? Według organów podatkowych, rabaty cenowe udzielane na zakup nie tylko pracownikom ale również osobom trzecim (np. Członkom rodziny zatrudnionego) nie powinny...
Read More →

Wynagrodzenia rosną szybciej niż oczekiwano

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,6% rok do roku i wyniosło we wrześniu 3,770.91 zł, podał GUS. W ujęciu miesięcznym wynagrodzenia wzrosły o 0,3%. Ekonomiści ankietowani przez Polską Agencję Prasową szacowali, że przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 3,1% rdr, a w ujęciu miesięcznym spadnie o 0,1%.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLBI.com »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje