Menu
Day

Sierpień 1, 2014

Dobre czasy dla developerów

Od początku roku developerzy wypadają coraz lepiej w miesięcznych raportach GUS. Wprawdzie liczba oddanych do użytku mieszkań w pierwszych pięciu miesiącach roku spadła o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednakże liczba rozpoczętych budów wzrosła prawie jedną czwartą, a liczba wydanych pozwoleń na budowę o 15%. Od stycznia do maja...
Read More →

Ograniczenia ucieczek przed podatkami

26-go czerwca parlament przyjął nowelę regulującą opodatkowanie zagranicznych spółek zależnych polskich osób fizycznych i prawnych. Służy ona zatamowaniu ucieczek przed podatkami. Te zagraniczne spółki zależne muszą odprowadzać 19% podatku dochodowego do polskiego fiskusa, jeżeli spółka macierzysta ma w Polsce przynajmniej 25% udziałów, zagraniczny próg podatkowy jest niższy o przynajmniej 25%...
Read More →

Perspektywy zatrudnienia według branż

Agencja doradztwa personalnego Manpower opublikowała dla podanych poniżej branż odsetek przedsiębiorstw pragnących zwiększyć zatrudnienie. Są to: produkcja przemysłowa 17%, transport, logistyka, komunikacja 15%, handel hurtowy i detaliczny 11%, rolnictwo i leśnictwo oraz rybołówstwo 4%, finanse, ubezpieczenia, nieruchomości i sektor publiczny 3%. Plany zwolnień w ankietowanych przedsiębiorstwach zostały ogłoszone w górnictwie...
Read More →

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLBI.com »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje