Menu
Day

Sierpień 1, 2014

Dobre czasy dla developerów

Od początku roku developerzy wypadają coraz lepiej w miesięcznych raportach GUS. Wprawdzie liczba oddanych do użytku mieszkań w pierwszych pięciu miesiącach roku spadła o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednakże liczba rozpoczętych budów wzrosła prawie jedną czwartą, a liczba wydanych pozwoleń na budowę o 15%. Od stycznia do maja...
Read More →

Good times for developers

Since the beginning of this year developers have been presenting an improving position within the reports from GUS Central Statistical Office in Poland. Even though the number of commissioned apartments has dropped by 3% in the first five months of the year, the number of instigated construction investments increased by...
Read More →

Ograniczenia ucieczek przed podatkami

26-go czerwca parlament przyjął nowelę regulującą opodatkowanie zagranicznych spółek zależnych polskich osób fizycznych i prawnych. Służy ona zatamowaniu ucieczek przed podatkami. Te zagraniczne spółki zależne muszą odprowadzać 19% podatku dochodowego do polskiego fiskusa, jeżeli spółka macierzysta ma w Polsce przynajmniej 25% udziałów, zagraniczny próg podatkowy jest niższy o przynajmniej 25%...
Read More →

Perspektywy zatrudnienia według branż

Agencja doradztwa personalnego Manpower opublikowała dla podanych poniżej branż odsetek przedsiębiorstw pragnących zwiększyć zatrudnienie. Są to: produkcja przemysłowa 17%, transport, logistyka, komunikacja 15%, handel hurtowy i detaliczny 11%, rolnictwo i leśnictwo oraz rybołówstwo 4%, finanse, ubezpieczenia, nieruchomości i sektor publiczny 3%. Plany zwolnień w ankietowanych przedsiębiorstwach zostały ogłoszone w górnictwie...
Read More →

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLBI.com »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje